ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: +30 22620 31107


ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων, ΤΚ 32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Τηλ. :22620 56001
Fax.: 22620 56002


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων, ΤΚ 32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Τηλ. :22620 31107
Fax. :22620 31215

E MAIL: sales@isobau.gr

WEBSITE: www.isobaucolors.com


© Isobau Colors - Delevoped by Aspx.gr