Οδηγός Επιλογής Προϊόντων

Τα προϊόντα μας υποστηρίζονται από μια σειρά από υπηρεσίες, όπως εγγυήσεις, τεχνικές πληροφορίες και παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου τύπου βαφής.

Στη συνέχεια, παρατίθενται σε μορφή διαγραμμάτων
α) συγκριτικές επιδόσεις των διαφορετικών τύπων βαφής και
β) οι ιδιότητες των διαφορετικών τύπων βαφής. (1→χαμηλό, 5 → υψηλό)© Isobau Colors - Delevoped by Aspx.gr